Ocaklar


Ankara Andezit Taşı

 

 

Yerel tabiriyle Ankara Taşı olarak bilinen andezit, volkanik kayaçtır. Yerkabuğunun belirli derinliklerinde bölümsel erimeyle, yeryüzüne derin çatlaklar boyunca yükselir ve bu kayaç açık renkli faldispat-kuvars ve matris minerallerin atmosferik şartlarda soğumasıyla oluşum aşamasını tamamlar. Yeryüzünde volkanik faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali karakterli, petrografik olarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri, bazen poröz, gri, siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar, daha yaılı unsurlarında değişimden dolayı yeşilimsi, kahverengimsi, kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzederler.
 
 
Andezit Taşının Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özellikleri
Özgül Ağırlık 2.67 gr/cm3
Gözeneklilik % 16.10
Doluluk Oranı % 83.90
Basınç Dayanımı 716 Kg/cm2
Dona Dayanım (Ort. Ağırlık Azalması) % 0.04
Ezilme Dayanımı 163 Kg/cm3
Darbe Dayanımı 12 Kg/cm3
Aşınma Dayanımı (ATM Basıncı Altında) 18.1 cm2/cm2
Su Emme (Ağırlıkça) % 4.28
Görünür Porozite % 9.51
Nem Oranı % 1.14